Statuten

Bij de oprichting van “Postzegelkring De Eik” werden statuten voorbereid die in 1981 vastgelegd werden in een document.
De laatste wijziging dateert van 2012.
Wil u meer weten over deze statuten, klik dan hier.