Bestuur

Het bestuur bestaat uit volgende personen en taken :
Veilingen              : de heer Baeten Jos

 

Bestuurslid           : de heer Delflas Gentil
Ere-secretaris

 

Voorzitter             : de heer Schildermans Alfons

 

Secretaris              : de heer Swinnen Leo
Penningmeester

 

Materiaalbeheer : de heer Vandenberk Jozef
Het bestuur anno 2020