Bestuur

Het bestuur bestaat uit volgende personen en taken :

Veilingen              : de heer Baeten Jos

Bestuurslid           : de heer Delflas Gentil

Voorzitter             : de heer Schildermans Alfons

Secretaris              : de heer Swinnen Leo

Materiaalbeheer : de heer Vandenberk Jozef