Home

Beste postzegelverzamelaar,
Welkom op de website van de Koninklijke Postzegelkring “De Eik” uit Lommel.
De bedoeling van deze website is dat u kunt kennismaken met de vereniging van postzegelverzamelaars in Lommel en bovendien met de werking van deze vereniging.
Wij hopen dat u via deze weg voldoende informatie zult vinden om vrijblijvend eens een bezoek te brengen aan onze activiteiten tijdens een van de ledenbijeenkomsten.
Tegelijkertijd vinden ook de leden van de Koninklijke Postzegelkring “De Eik” op deze website interessante informatie in verband met actuele onderwerpen.
Wenst u meer informatie over het verzamelen van postzegels of van andere verenigingen of instanties die hierin actief zijn, dan kunt u wellicht terecht op een van de genoemde links.
Heeft u toch specifieke vragen over onze postzegelkring of over het verzamelen van postzegels in het algemeen, waarvan u het antwoord niet direct terugvindt op deze website, mail het ons of neem contact op met een van de bestuursleden. Wij doen ons best om u zo spoedig mogelijk een goed antwoord te bezorgen !
Tot slot willen wij u nog melden dat wij ons uiterste best doen om deze site regelmatig te voorzien van actuele en nieuwe informatie.
Veel surf- en verzamelplezier !

————————————————————————————————————

Deze week kregen we de melding dat ons lid Raymond “Mon” Wouters, echtgenoot van mevrouw Carine Verbruggen, op 63 jarige leeftijd plots overleden is te Mol op 26 november ll..
Een fijne mens heeft ons helaas veel te vroeg verlaten.
Hij was al vele jaren een bijzonder trouw lid van onze postzegelkring, samen met zijn schoonbroer Frans Haesendonckx. Zijn aanwezigheid tijdens de ledenbijeenkomsten werd door iedereen gewaardeerd. Van deze hobby wist hij te genieten.
Wij zullen hem missen.
Onze club biedt aan zijn naaste familie haar oprechte gevoelens van medeleven aan.

————————————————————————————————————

De ledenbijeenkomst voorzien op donderdag 20 januari 2022
wordt omwille van de geldende Covid-maatregelen afgelast.

De volgende ledenbijeenkomst is gepland op donderdag 17 februari 2022.


Onze warmste wensen voor een fijne Kerst en een gelukkig Nieuwjaar,
maar vooral een gezond 2022!

————————————————————————————————————

AFGELAST – AFGELAST – AFGELAST – AFGELAST – AFGELAST

De Koninklijke Postzegelkring “De Eik” uit Lommel organiseert op 22 januari 2022 in samenwerking met bpost de voorverkoop aan een tijdelijk bpost-postkantoor
van 4 reeksen nieuwe Belgische postzegels. Dit is de eerste voorverkoop van Belgische postzegels in 2022.

Tegelijkertijd zal er samen met de Koninklijke Landsbond van Belgische Postzegelkringen (KLBP) een Regionale Competitieve Postzegeltentoonstelling Antwerpen / Limburg, Limbufilex 2022, georganiseerd worden samen met de competitie tussen de Limburgse postzegelkringen voor het Juweel van de Filatelie van Fila-Limburg.

Deze manifestatie zal doorgaan in de lokalen van: 

WICO Campus Lommel,
Pieter Breugheldreef 4,
3920 Lommel.

Voor meer informatie kunt u elders op deze website terecht.
Klik in het menu op “Voorverkoop 22 januari 2022“.

————————————————————————————————————

LET OP :
NIEUWE LOCATIE VOOR DE LEDENBIJEENKOMSTEN

Op dit ogenblik wordt het Huis van de Jeugd (JOC) aan de Norbert Neeckxlaan verbouwd voor een nieuw initiatief voor de jeugd. In Lommel komt één van de 6 Limburgse Overkop-huizen, een laagdrempelig inloop- en activiteitencentrum voor jongeren. Dit houdt in dat de activiteiten van onze postzegelkring daar NIET meer kunnen doorgaan.

Daarom zullen onze toekomstige activiteiten doorgaan in het PRAATHUIS van het INLOOPCENTRUM COMPAGNIE & CO. Deze locatie ligt aan het MICHIEL JANSPLEIN 10 (achter de kerk in de hoek bij de Bibliotheek), 3920 LOMMEL.

De leden van Postzegelkring “De Eik” zullen het tijdschrift van januari 2022
tussen 14 en 18 januari ontvangen.
Mocht u het niet gevonden hebben in de “Inbox van uw e-mailprogramma”,

gelieve dan contact op te nemen met het volgende e-mailadres:
secretariaat@postzegelkring-de-eik.be 
Vanaf de maand november werd het maandelijks ledentijdschrift opnieuw per post
maar ook per e-mail naar de leden verstuurd.
Zorg ondertussen goed voor uzelf en voor elkaar en blijf gezond!

————————————————————————————————————

POSTZEGELKRING DE EIK “KONINKLIJKE” !
11 november 2020

De oorkonde met de toekenning door Zijne Majesteit de Koning van “Koninklijke Maatschappij”
werd overhandigd door burgemeester Bob Nijs
.
De Lommelse postzegelclub ‘De Eik’ had het zich net iets anders voorgesteld, de viering van haar 50-jarig bestaan in 2020… Ook hier stak corona een serieus stokje voor, en dus werd het een viering in het Huis van de Stad in wel erg beperkte kring. Maar niet minder verdiend verkregen ze uit handen van burgemeester Bob Nijs de officiële oorkonde waarin hen de titel ‘Koninklijke’ werd toegekend.
In zijn toespraak schetste voorzitter Fons Schildermans de geschiedenis van de club die op
11 november 1970, vandaag 50 jaar geleden, haar ontstaan kende in het toenmalige gebouw
van de oude ‘Kredietbank’ in Dorp 14, de huidige locatie van Toerisme Lommel.

—————————————————————————————————————-

50 JAAR GESCHIEDENIS VAN DE KONINKLIJKE POSTZEGELKRING
IN SPECIAAL NUMMER VAN “TE LOMELLE OP DIE CAMPINE” ! ! !

Presentatie van het speciale Jubileumnummer van “Te Lomelle op die Campine” met de geschiedenis
van 50 jaar Postzegelkring “De Eik” door Schepen van Erfgoed de heer Karel Wieërs.

Het speciale themanummer van november 2020 van ‘Te Lomelle op die Campine’, een uitgave van Erfgoed Lommel vzw, werd volledig gewijd aan de geschiedenis van de Koninklijke Postzegelkring “De Eik”.
Ter gelegenheid van de 50ste verjaardag van de vereniging op woensdag 11 november overhandigde de voorzitter van de postzegelkring, Fons Schildermans, een bijzonder exemplaar aan de burgemeester Bob Nijs, aan de schepen van Erfgoed Karel Wieërs en aan de schepen van Cultuur Peter Vanderkrieken tijdens een korte plechtigheid in het Huis van de Stad. Hij was bijzonder trots op deze speciale uitgave van TLC waarvan de inhoud geschreven werd door de voorzitter van de jubilerende postzegelkring en waarbij Erfgoed Lommel vzw de vormgeving voor haar rekening nam.

Wie één of meerdere exemplaren van het jubileumnummer wil ontvangen, kan dit bestellen bij de postzegelkring via één van de bestuursleden
of
stuur een e-mail naar:
secretariaat@postzegelkring-de-eik.be
of
schrijf het bedrag van
€ 10,00 per exemplaar
(met € 6,00 verzendingskosten voor aanvragen van buiten Lommel : totaal € 16,00)
over op de rekening IBAN :  BE74 9730 3386 9707  met BIC :  ARSPBE22
ten name van:  Postzegelkring “De Eik” p/a Grote Hoef 21,  3920 Lommel,
met de vermelding van:  “Uw naam + adres + jubileumnummer
Afhalen van één of meerdere exemplaren is ook mogelijk.

—————————————————————————————————————–

BESTELLEN  MYSTAMPS

Ter gelegenheid van  het 50-jarig jubileum van Postzegelkring “De Eik” Lommel in maart 2020, werd een nieuw vel  MyStamps in omloop gebracht met als thema:

 Lommel natuurlijk ! 


met op de postzegels mooie afbeeldingen van de Lommelse natuur !
(zie hieronder een afbeelding van de 10 postzegels)

Hoe u deze nieuwe MyStamps kunt bestellen, leest u verder.
Ook het vel MyStamps “Trots op Limburg” is nog in voorraad
en kan besteld worden tegen dezelfde voorwaarden.

Hoe bestellen?     Klik hier!

 

VELLEN MYSTAMPS BESTELLEN


Laatst bijgewerkt op :  21 januari 2022

Om haar activiteiten de nodige omkadering te kunnen bieden,
is de Koninklijke Postzegelkring “De Eik”- Lommel aangesloten bij :

  • De Koninklijke Landsbond der Belgische Postzegelkringen (K.L.B.P.) (aansluitingsnr. 518),
  • K.L.B.P. – afdeling Limburg,
  • FILA – Limburg,
  • Koninklijke Vlaamse Bond van Postzegelverzamelaars (K.V.B.P.) (aansluitingsnr. 30),
  • Cultuurraad van de stad Lommel.