Privacy verklaring

Beknopte privacy verklaring

Als lid van de Koninklijke Postzegelkring “De Eik” in Lommel worden uw persoonsgegevens verwerkt door Postzegelkring “De Eik”, Grote Hoef 21, 3920 LOMMEL (secretariaat@postzegelkring-de-eik.be) voor ledenbeheer en organisatie van activiteiten als gevolg van uw lidmaatschap van de genoemde vereniging en om u op de hoogte te houden van de georganiseerde activiteiten en van deze in de filatelie. De basis hiervoor ligt in de doelstellingen en de activiteiten van de vereniging zoals deze verwoord zijn in de statuten (https://www.postzegelkring-de-eik.be/organisatie/statuten/).

Tijdens de activiteiten van de vereniging worden regelmatig sfeerfoto’s gemaakt. Deze kunnen mogelijk gepubliceerd worden op onze website, ons ledenblad, in  persartikelen of in eigen presentaties of publicaties.

Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op onze activiteiten, volstaat het ons dat mee te delen op secretariaat@postzegelkring-de-eik.be. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze laten verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen.

Deze privacyverklaring gebeurt in het kader van de nieuwe Europese privacy wetgeving (algemene verordening gegevensbescherming – GDPR), van kracht vanaf 25 mei 2018.

Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van verwerking van persoonsgegevens werd opgesteld. Deze uitgebreide versie van ons privacybeleid kan op eenvoudig verzoek bekomen worden bij de secretaris Swinnen Leo, ( secretariaat@postzegelkring-de-eik.be ) of de verantwoordelijke binnen de vereniging voor de privacyregelgeving,  Schildermans Alfons ( schildermans.fons@skynet.be ).

Versie: 25 augustus 2018