Manifestaties

De volgende ledenbijeenkomst zal doorgaan op

donderdag 21 maart 2024: deuren open om 19u00.

Op het programma vinden we :

  1. Vanaf 19u00: deuren open

    POSTZEGEL-UITZOEK-AVOND
    De leden brengen hun eigen filatelistisch materiaal mee dat ze willen “ruilen” met de andere leden tegen hun eigen voorwaarden.

  2. Om 20u00: korte mededelingen en laatste nieuwsjes uit filatelieland
  3.  Gratis tombola voor de aanwezigen
  4. Rondvraag, varia

  5. Vervolg POSTZEGEL-UITZOEK-AVOND

  6. 22u30 – Afsluiting – einde bijeenkomst
Lokaal: ‘Het Praathuis’ van vzw Compagnie & Co,
             Michiel Jansplein, 10  (aan de parking achter de kerk Lommel-Centrum)
             3920    LOMMEL

Voor meer details en de laatste wijzigingen omtrent bovenstaand programma, raadpleeg het nieuwste  clubtijdschrift.


_______________________________________________________________________________________________________________


 

De voorverkopen van nieuwe Belgische postzegels aan een tijdelijk postkantoor van bpost  worden vijf keer per jaar, samen met een postzegeltentoonstelling, georganiseerd.
Het is niet vanzelfsprekend dat elke postzegelverzamelaar daaraan een bezoek kan brengen. 

Daarom kunnen de nieuw uitgegeven Belgische postzegels ook steeds besteld worden bij
de e-shop van bpost Stamps & Philately.

De bijbehorende instructies kunt u vinden in de publicatie PHILANEWS, uitgegeven door bpost en dat alle leden bij verschijning toegestuurd krijgen. In die publicatie vind men ook een uitgebreid bestelformulier.

 Informeer u van te voren op de website van bpost: www.bephila.be