Manifestaties

De volgende ledenbijeenkomst zal doorgaan op

donderdag 20 juni 2024: deuren open om 19u30.

Op het programma vinden we :

  1. Vanaf 19u30: deuren open
  2. Om 20u00: Welkom aan alle aanwezigen
  3. “Last-minute” veiling vóór en dóór de leden
  4. Nieuwigheden en manifestaties
  5.  Gratis tombola voor de aanwezigen
  6. Laatste filatelistische nieuwsjes
  7. Rondvraag, varia
  8. 22u30 – Afsluiting – einde bijeenkomst
Lokaal: ‘Het Praathuis’ van vzw Compagnie & Co,
             Michiel Jansplein, 10  (aan de parking achter de kerk Lommel-Centrum)
             3920    LOMMEL

Voor meer details en de laatste wijzigingen omtrent bovenstaand programma, raadpleeg het nieuwste  clubtijdschrift.


 

De voorverkopen van nieuwe Belgische postzegels aan een tijdelijk postkantoor van bpost  worden vijf keer per jaar, samen met een postzegeltentoonstelling, georganiseerd.
Het is niet vanzelfsprekend dat elke postzegelverzamelaar daaraan een bezoek kan brengen. 

Daarom kunnen de nieuw uitgegeven Belgische postzegels ook steeds besteld worden bij
de e-shop van bpost Stamps & Philately.

De bijbehorende instructies kunt u vinden in de publicatie PHILANEWS, uitgegeven door bpost en dat alle leden bij verschijning toegestuurd krijgen. In die publicatie vind men ook een uitgebreid bestelformulier.

 Informeer u van te voren op de website van bpost: www.bephila.be