Manifestaties

De volgende ledenbijeenkomst op

15  oktober 2020 om 20u00 (3-de donderdag)

ZAL  OPNIEUW  DOORGAAN!

Hiertoe is besloten na overleg met de verantwoordelijken van het Huis van de Jeugd en het nemen van diverse maatregelen ter voorkoming van het COVID-19 virus.


Op het programma vinden we :

  1. Vanaf 19u30 : Deuren open.
  2. Welkom
  3. Veiling vóór en dóór de leden
  4. Nieuwe uitgiften 2020 – Terugblik voorverkopen
  5. 50 Jaar Postzegelkring “De Eik”: stand van zaken
    Uitnodiging voor Jubileumzitting op 11 november 2020 om 19u30
  6. Gratis Jubileumtombola voor de aanwezigen
  7. Rondvraag, varia, afhalen van bestelde Mijnzegels “Lommel natuurlijk!”, Officiële Belgische Postzegelcatalogus 2021, …
  8. 22u30 – Einde bijeenkomst


Voor meer details en de laatste wijzigingen omtrent bovenstaand programma:
kijk in ons clubtijdschrift van de maand oktober dat alle leden
 begin oktober zullen ontvangen.

Iedereen is van harte welkom, ook niet-leden-sympathisanten (de toegang is gratis).

Antverpiade is verplaatst
naar 11, 12 & 13 juni 2021LIMBUFILEX 2019 : PALMARES

ZATERDAG 26 JANUARI 2019      –      09.00 – 17.00
Ontmoetingscentrum Brueghelheem, 3990 Grote-Brogel (Peer). 

De voorverkoop van de eerste uitgifte bijzondere postzegels van 2019 is doorgegaan op zaterdag 26 januari 2019 in het Ontmoetingscentrum Brueghelheem te Grote-Brogel, Peer. 

HIER  vindt u het palmares van de postzegeltentoonstelling met wedstrijdkarakter voor de regio Antwerpen – Limburg.