Manifestaties

De volgende ledenbijeenkomst op

17  september 2020 om 20u00 (3-de donderdag)

IS  AFGELAST  OMWILLE  VAN  HET  CORONAVIRUS.


Op het programma vinden we :Stempel postzegelkring

  1. Vanaf 19u30 : gelegenheid tot ruilen vóór en dóór onze leden.
  2. 20u00: Welkom op onze ledenbijeenkomst van  september 2020.
  3. Last minuteveiling  vóór  en  dóór  onze leden
  4. Speciale gratis  “Jubileumtombola” voor alle aanwezige leden
  5. Stand van zaken rond vieren 50-jarig jubileum
  6. Algemene filatelistische informatie met bijzondere aandacht voor de nieuwe uitgiften en de filatelistische manifestaties voor de komende periode.
  7. Varia – rondvraag.
  8. 22u30 – Einde bijeenkomst.


Voor meer details en de laatste wijzigingen omtrent bovenstaand programma:
kijk in ons clubtijdschrift van de maand september dat alle leden
 begin september zullen ontvangen.

Iedereen is van harte welkom, ook niet-leden-sympathisanten (de toegang is gratis).

Antverpiade is verplaatst
naar 11, 12 & 13 juni 2021LIMBUFILEX 2019 : PALMARES

ZATERDAG 26 JANUARI 2019      –      09.00 – 17.00
Ontmoetingscentrum Brueghelheem, 3990 Grote-Brogel (Peer). 

De voorverkoop van de eerste uitgifte bijzondere postzegels van 2019 is doorgegaan op zaterdag 26 januari 2019 in het Ontmoetingscentrum Brueghelheem te Grote-Brogel, Peer. 

HIER  vindt u het palmares van de postzegeltentoonstelling met wedstrijdkarakter voor de regio Antwerpen – Limburg.