Organisatie

Op onderstaande bladen vindt u de belangrijkste informatie over Postzegelkring “De Eik” van Lommel.
Wil u meer weten, klik dan op de betreffende rubriek.

−>   Activiteiten
−>   Bestuur
−>   Data van de ledenbijeenkomsten
−>   Doelstellingen
−>   Locatie ledenbijeenkomsten
−>   Statuten

 

Om haar activiteiten de nodige omkadering te kunnen bieden, is postzegelkring “De Eik”- Lommel aangesloten bij :

  • De Koninklijke Landsbond der Belgische Postzegelkringen (K.L.B.P.) (aansluitingsnr. 518),
  • K.L.B.P. – afdeling Limburg,
  • FILA – Limburg,
  • Koninklijke Vlaamse Bond van Postzegelverzamelaars (K.V.B.P.) (aansluitingsnr. 30),
  • Cultuurraad van de stad Lommel.

 

Meer info :
Postzegelkring “De Eik”- Lommel
 secr. Grote Hoef 21 
3920 Lommel 

e-mail     : secretariaat@postzegelkring-de-eik.be
website   : www.postzegelkring-de-eik.be/home