Organisatie

Op onderstaande bladen vind u de belangrijkste informatie over de Koninklijke Postzegelkring “De Eik” van Lommel.
Wil u meer weten, klik dan op de betreffende rubriek.

−>   Activiteiten

−>   Bestuur

−>   Data van de ledenbijeenkomsten

−>   Doelstellingen

−>   Locatie ledenbijeenkomsten

−>   Statuten

Om haar activiteiten de nodige omkadering te kunnen bieden, is postzegelkring “De Eik”- Lommel aangesloten bij :

  • De Koninklijke Landsbond der Belgische Postzegelkringen (K.L.B.P.) (aansluitingsnr. 518),

  • K.L.B.P. – afdeling Limburg,

  • FILA – Limburg,

  • Koninklijke Vlaamse Bond van Postzegelverzamelaars (K.V.B.P.) (aansluitingsnr. 30),

  • Cultuurraad van de stad Lommel.

Meer info :
Koninklijke Postzegelkring “De Eik”- Lommel
secr. Grote Hoef 21
3920 Lommel

e-mail     :  secretariaat@postzegelkring-de-eik.be
website   :  www.postzegelkring-de-eik.be/home