Activiteiten

−> Regelmatige samenkomsten waarop filatelistische aangelegenheden van de ganse wereld aan de orde gesteld kunnen worden.
−>  Uitvoerige informatie verstrekken omtrent actuele filatelistische onderwerpen.
−>  De filatelisten / leden van de vereniging ondersteunen of raad geven bij vragen zoals : Wat kan ik verzamelen ?, Hoe kan ik een verzameling opbouwen ? Waar vind ik de nodige postzegels of andere elementen van een verzameling ?, Waar kan ik andere ervaren verzamelaars ontmoeten ?, . . .
−>  De mogelijkheid bieden om gemeenschappelijk filatelistisch materiaal aan te schaffen aan gunstige voorwaarden.
−>  Het organiseren van ruilverhandelingen, veilingen, prijskampen, tentoonstellingen (al dan niet competitief), lessen, voordrachten en discussies en daar eventueel de passende specialisten of sprekers voor uitnodigen.
−>  Het organiseren van bezoeken aan filatelistische manifestaties (postzegelbeurzen, tentoonstellingen, voordrachten, …)
−>  Het maandelijks uitgeven van een tijdschrift voor de leden waarin de belangrijkste nieuwtjes op filatelistisch gebied zijn opgenomen en waardoor de leden op de hoogte blijven van het filatelistisch nieuws in en rond de vereniging.
−>  Het actueel houden van een website waarin de belangrijkste nieuwtjes op filatelistisch gebied zijn opgenomen en waardoor de leden en andere geïnteresseerden op de hoogte blijven van het filatelistisch nieuws in en rond de vereniging.
−>  Het onderhouden van contacten met of het bijwonen van vergaderingen van bevriende filatelistische verenigingen en instanties.