Week van de Amateurkunsten 2019 – Een terugblik


De organisatie van de Jeugdworkshops voor de Lommelse Lagere Scholen, in samenwerking met de Stedelijke Bibliotheek, voorzien
voor 7 t/m 13 mei 2020 maar ook in 2021, werden omwille van de corona-maatregelen afgelast.


“IEDERE POSTZEGEL HEEFT ZIJN EIGEN VERHAAL . . .”    (lees verder krantenartikel)

Ontdek het kunstwerkje in iedere postzegel …


Een terugblik op de Jeugdworkshops voor de Lommelse Lagere Scholen die plaats vonden in de Stedelijke Bibliotheek van 9 t/m 15 mei 2019.

Het was weer een enthousiaste bedoening tijdens de jeugdworkshops die postzegelkring “De Eik” voor het 13-de jaar op rij heeft georganiseerd tijdens de Week van de Amateur­kunsten samen met de Stedelijke Bibliotheek. Voor de periode tussen 9 en 15 mei 2019 hadden 6 klassen van de Lommelse lagere scholen zich ingeschreven voor deze jeugdworkshops met totaal 135 leer­lingen. Deze kwamen vooral uit het 4-de en 5-de studiejaar. De workshops waren volledig gratis voor de deelnemers.
Het basisthema van de 1,5 uur durende workshops was “Iedere postzegel heeft zijn eigen verhaal. . .” en “Postzegels sparen is kennis vergaren. . . ”, promotie voor de filatelie. Na een verhaal over de geschiedenis van het berichtenverkeer en later van de post, kwam het ont­­staan van de eerste postzegel aan de orde. De vele kenmerken van een postzegel werden toegelicht waardoor de leerlingen kennis konden maken met vele landen, talen en munteenheden. Ook de mooie minus­­­­cule kunstwerkjes die op de postzegels prijken kregen de nodige aandacht. Zo konden de kinderen kennismaken met de in 1990 uitgegeven postzegel met een afbeelding van het raadhuis van Lommel. Hiervan werden maar liefst 3.000.000 exemplaren gedrukt en was op de briefwisseling een echte ambassadeur van Lommel.

Aansluitend mochten de kinderen in groepjes aan de slag met echte postzegels om een eigen verzamelblad te maken.

Bij de afsluiting van de workshop kregen alle kinderen nog voldoende materiaal mee om in de klas of thuis verder te werken. Ook werd een hoeveelheid documentatie, postzegels en spelletjes meegegeven. De leerkrachten kregen eveneens een uitgebreid documentatie-pakket mee.

Op basis daarvan kunnen zij in de klas nog verder werken aan dit onderwerp. Het gebruikte en meegegeven materiaal werd ons beschikbaar gesteld door Bpost en Bephila en door leden van onze postzegelkring. Ook kregen we filatelistisch materiaal van sympathisanten die nog ergens in een verlaten kast of op zolder een hoeveelheid postzegels of nog enkele albums hadden liggen waar niemand meer in geïnteresseerd was. Zonder de gratis beschikbaarstelling van al dit materiaal, was het niet mogelijk om de jeugdworkshops en de deelnemers op deze wijze te ondersteunen.

De actie van Bephila (Pro Post) voor de scholen met als motto “De Brievenbrigade” werd eveneens onder de aandacht van de leerkrachten gebracht. Daarvoor kregen zij een handig werkboekje mee alsook een speciale landkaart van Europa waar ze in de klas mee aan de slag kunnen. Ook werd gewezen op de website van bpost/schools waar nog veel materiaal gedownload of besteld kan worden, volledig gratis !

Dat de kinderen de jeugdworkshops als bijzonder hebben ervaren, kon worden afgeleid van het spontane applaus van de kinderen waar de organisatoren telkens mee bedankt werden. Bovendien waren de spontane reacties en het groot enthousiasme tijdens de tocht terug naar de school de beste bewijzen. Dank u wel.

Gelukkig konden we voor de organisatie weer beroep doen op een aantal vrijwilligers, leden van de Lommelse postzegelkring, om de enthousiaste leerlingen te helpen bij het groepswerk. Uiteraard zijn wij hun daarvoor dankbaar. Alle hulp is in dergelijke situaties welkom ! Voor zover wij weten, zijn onze jeugdworkshops uniek in België ! Daarom nodigen we elk jaar het stadsbestuur van Lommel, Bpost en Bephila (Pro Post) uit om de sfeer te komen proeven tijdens één van de workshops. Dit jaar hadden we het bijzondere genoegen om vertegenwoordigers van de Cultuurdienst van de stad Lommel welkom te kunnen heten. Wij zijn ervan overtuigd dat het enthou­siasme van het jonge volk ook hun heeft bekoord. Dit leiden we af uit hun reacties na afloop van de workshop. Ook de belangstelling vanuit het stads­bestuur van Lommel en de Bib om de sfeer van een workshop mee te beleven, vonden we in ieder geval erg fijn.

Als we de voorbije jaren overschouwen, blijkt dat we uit bijna alle wijken van Lommel klassen van de lagere scholen op bezoek hebben gehad met inbegrip van het Buiten­gewoon Lager Onderwijs. Ook alle onderwijsnetten waren daarin vertegen­woordigd. In het totaal kwamen er 83 klassen met 1542 leerlingen naar de jeugdworkshops in de Stedelijke Bibliotheek. De deelnemende leerlingen waren vooral afkomstig uit het 4-de en 5-de leerjaar.
Blijkbaar passen de onderwerpen die tijdens de workshops aan bod komen zeer goed in het leerplan van die studiejaren.

Indien we er van uitgaan dat ieder deelnemend kind zijn of haar ervaringen met de workshop deelde met 4 andere personen (vader, moeder, broer, zus, opa, oma, vriendjes, …) dan kunnen we stellen dat we de voorbije 13 jaren meer dan 6.000 Lommelaars in contact hebben gebracht met de organisatie van onze workshops, dus ook met het verzamelen van postzegels en met onze postzegelkring. Uitgaande van ca. 34.000 inwoners in Lommel is dat bijna 20% van de Lommelse bevolking ! Hierbij komen nog de personen die we bereikt hebben via de verschillende publicaties in dagbladen, brochures, flyers, internetsites en promotiecampagnes die jaarlijks rond de organisatie van onze workshops en van de Week van de Amateurkunsten worden gevoerd.

We kunnen vaststellen dat de gemiddelde leeftijd van de postzegelverzamelaar jaarlijks stijgt. Instroom van jeugdige verzamelaars zou daarom zeker welkom zijn.

Ondanks alle inspanningen om de interesse van de jeugd te winnen voor de mooie postzegels en vooral het verhaal dat er achter zit, heeft dat de voorbije jaren niet geleid tot een significante groei van het aantal leden van de postzegelkring. Toch blijft het motto “Wie niet zaait, kan ook geen vruchten oogsten” of “onbekend is onbemind” ook hier nog van toepassing. Het enthousiasme van de jeugdige deelnemers is elk jaar opnieuw de drijfveer voor het bestuur om deze activiteit in de periode van de Week van de Amateurkunsten te organiseren. En dat elke postzegel op zich een prachtig verhaal heeft en dat het bewonderenswaardige kunstwerkjes op zich zijn, daar zijn we ook van overtuigd.

Volgend jaar zullen we opnieuw deze jeugdworkshops organiseren en dan voor de veertiende keer. Verschillende leerkrachten gaven in dat verband reeds hun wensen te kennen, zij zullen weer aanwezig zijn. Wij zijn ervan overtuigd, en daar rekenen we uiteraard op, dat de Bib, de Cultuurraad, bpost / Bephila (Pro Post) en de vrijwilligers ons dan weer zullen steunen met dit initiatief, een prachtige promotie van de filatelie.

Langs deze weg danken wij nogmaals al degenen die ons gesteund hebben of meegewerkt hebben aan het welslagen van deze jeugdworkshops, editie 2019.

Fons Schildermans 
voorzitter Koninklijke Postzegelkring “De Eik” – Lommel